Tutkimusohjelma

Puiteohjelma

Puiteohjelmaan on kirjattuna tutkimusohjelman suuntaviivat ja rajaukset koko tutkimuskaudelle.

Vuosisuunnitelma

Tutkimusohjelmalle laaditaan vuosittain suunnitelma. Vuoden 2022 vuosisuunnitelma.

Vuosikatsaus

Vuosikatsauksessa käydään läpi tutkimusohjelman keskeiset saavutukset vuoden 2021 ajalta. Vuosikatsaus 2021

Toimintaohje

Toimintaohje toimii KYT-ohjelmaan osallistuvan apuna tutkimushankkeita suunniteltaessa, arvioitaessa, suoritettaessa, seurattaessa ja raportoitaessa.

Organisaatio

KYT-tutkimusohjelman organisaatio koostuu johtoryhmästä, tukiryhmistä ja tutkimusohjelman johtajasta. Organisaatio on esiteltynä täällä.

Rahoitus

KYT-ohjelman rahoitus tulee valtion ydinjätehuoltorahastoon (VYR) perustetusta erillisestä Ydinjätetutkimusrahastosta, jonne ydinjätehuoltovelvolliset maksavat vuosittain 0,08 % vastuumäärästään. Vuositasolla VYR:n rahoitusvara on n. 1,9 M€. Lisäksi tutkimuslaitokset voivat ohjata hankkeisiinsa omaa rahoitusta.

Missä tuloksia käytetään?

KYT-ohjelman perustavoite on tuottaa korkealaatuista tutkimustietoa suomalaisten viranomaisten käytettäväksi. Tutkimusohjelman tulokset ovat toisaalta julkisia ja kaikkien osallistujien käytettävissä. KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla sekä edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.