Tiedote 4/2021
(27.10.2021)

KYT2022 -ohjelman johtoryhmä järjesti vuoden 2021 neljännen kokouksensa 15.10.2021. Kokouksessa käsiteltiin mm. syksyn hankehaun tuloksia, arviointia ja SAFER -ohjelman suunnittelun tilannetta sekä tulevaa VYR:in ohjelmien kansainvälistä arviointia.

Syksyn hankehaussa saatiin yhteenä 40 hanke-esitystä, joista 10 oli uusia. Tutkimushanke-esitysten yhteisvolyymi VYR-rahoitukselle on yhteensä 2,4 M€ ja rahoitusta on käytettävissä alle 2 M€. Rahoitukseen liittyy toistaiseksi epävarmuuksia OL3:n osuuden suhteen.

Johtoryhmä jakoi hankkeet tukiryhmille ja päivitti arviointiohjeen korostaen mm. sisällöllisen palautteen kehittämistä. Uusia Excellence-hankkeita ei voi ohjelman viimeisenä vuonna käynnistää.

Johtoryhmä käsitteli myös SAFER2028 -ohjelman suunnittelun tilannetta. 14.10. pidetyssä kirjoitusseminaarissa saatiin nähdä eri kirjoitusryhmien työn siihenastiset tulokset, ja työ jatkuu kirjoituksen parissa siten, että puiteohjelman tulee olla valmis kansainväliselle arvioinnille tammikuussa 2022. Kansaivälinen arviointi koskee myös meneillään olevia KYT2022 ja SAFIR2022 - tutkimusohjelmia.