Tiedote 4/2020
(26.11.2020)

KYT2022 -johtoryhmän 4. kokous vuonna 2020 pidettiin 20.10.2020 etäkokouksena. Kokouksessa käsiteltiin mm. syksyn hankehaun asioita sekä kuultiin SOLID, SURFAC2 ja SUCCESS -hankkeiden esittäytymiset:
  • SOLID, Matti Kojo, Tampereen Yliopisto SOLID (Acquiring SOcial LIcense for Disposal: trust and acceptance, TY) tutkii hyväksyttävyyttä ja luottamusta sekä sen rakentamista sosiaalisen toimiluvan käsitteessä loppusijoituksen näkökannalta. Hankkeessa katsotaan riskiä ja turvallisuusargumentointia loppusijoituksen kehyksessä. Vertailua projektissa tehtiin pääasiassa tänä vuonna Suomen ja Ranskan aineiston välillä.
  • SURFAC2 Paula Keto esitteli SURFAC2 hanketta liittyen matala- aktiivisen jätteen maaperäloppusijoitukseen. Projektissa on tutkittu Suomen olosuhteiden vaikutusta maaperä loppusijoitukseen. Projektissa on myös tutkittu mm. radionuklidien kulkeutumista tiivistemateriaalien ja hienojakoisen kiviaineen läpi. Materiaaleina mm. murskebentoniittia ja kivituhkaa. Mukana projektissa ovat VTT ja Helsingin yliopisto.
  • SUCCESS Timo Saario esitteli SUCCESS hanketta liittyen sulfidin aiheuttamaan jännityskorroosioon kuparissa. Ruotsissa mm. SSM nostanut esille sulfidin aiheuttaman korroosion. Ilmiötä voidaan mitata sähkökemiallisin menetelmin. Projektissa haluttiin varmistaa uudelleen passivoitumismenetelmän käytettävyys kuparille ja pyrkiä ennustamaan kuparin korroosiota.

Syksyn hankehaussa saatiin yhteensä 39 hanke-esitystä, joista 11 on uusia. VYR -rahoitusta haettiin yhteensä 2,8 miljoonan euron edestä ja rahoitusvara on n. 1,8 miljoonaa euroa. Johtoryhmä päättää rahoitussuosituksista 8.12. pidettävässä kokouksessa tukiryhmien arvioinnin jälkeen.