Tiedote 4/2019
(29.10.2019)

KYT2022 -johtoryhmän 4. kokous vuonna 2019 pidettiin 29.10.2019 Espoossa. Kokouksessa käsiteltiin mm. syksyn hankehaun asioita sekä kuultiin OMT, SOLID ja BROCTIO -hankkeiden esittäytymiset.  
  • BROCTIO, Veli-Matti Pulkkanen, VTT BROCTIO (Bentonite-rock interaction) on VTT:llä koordinoitu hanke, jossa keskitytään bentoniitin mekaaniseen käyttäytymiseen (VTT), bentoniitin kastumiseen liittyviin ilmiöihin röntgentomografialla sekä hydromekaaniseen käyttäytymiseen (Jyväskylän yliopistolla) ja kalliorakojen karakterisointiin (GTK). Projektiin sisältyy kuukauden tutkijavaihto Jyväskylän ja VTT:n välillä. BROCTIO keskittyy bentoniitin mekaanisen mallin puutteisiin, jotka johtuvat kokeellisten tulosten puutteista.
  • OMT, Heidar Gharbieh, VTT OMT (Overall Safety of Nuclear Waste Disposal, VTT) on johtoryhmän pienhanke jomka tarkoituksena on ymmärtää mitä kokonaisturvallisuus tarkoittaa ja tunnistaa tulevia tutkimustarpeita ydinjätehuollon puolella. Inspiraationa toimivat SAFIR2018 projektit ORSAC ja OSAFE. Hankkeen alussa käytiin keskustelua STUK:in kanssa heidän näkökulmistaan kokonaisturvallisuuteen. Hankkeessa on järjestetty seminaari yhteistyössä SYSMET projektin kanssa.
  • SOLID, Matti Kojo, Tampereen Yliopisto SOLID (Acquiring SOcial LIcense for Disposal: trust and acceptance, TY) tutkii hyväksyttävyyttä ja luottamusta sekä sen rakentamista sosiaalisen toimiluvan käsitteessä loppusijoituksen näkökannalta. Hankkeessa katsotaan riskiä ja turvallisuusargumentointia loppusijoituksen kehyksessä sekä vertaillaan Suomea ja Ranskaa. Mukana on myös aiempien vuosien häntien loppuunsaattaminen eli viimeistellä julkaisut KYT2018 projektista sekä osallistua seminaareihin sekä konferensseihin.
Syksyn hankehaussa saatiin yhteensä 39 hanke-esitystä, joista 29 on vuoden 2019 aikana alkaneita, jatkoa hakevia hankkeita. VYR -rahoitusta haettiin yhteensä 2,8 miljoonan euron edestä ja rahoitusvara on hieman alle 2 miljoonaa euroa.

Johtoryhmässä keskusteltiin KYT- ja SAFIR ohjelmien yhdistymisestä ja sen vaikutuksista ydinjätehuollon tutkimukseen, sillä asia oli noussut esiin syksyn seminaareissa tutkijoiden puolesta. Yhdistämisen tarkoituksena on saada synergiaetuja osaamisen kehittämiseen, laajempien kokonaisuuksien hallintaan, rapapintojen hallintaan sekä huomioida teknologian kehitys koko elinkaaren aikana. Yhdistymiseen vaikuttaa myös Posivan hankkeen eteneminen ydinlaitosten käyttövaiheeseen. Yhdistämisellä on saavutettavissa myös merkittäviä hallinnollisia etuja. Suunnitelmien mukaan ydinjätehuollon tutkimukseen tullaan keräämään rahaa samalla periaatteella kuin tähänkin asti, ja varat käytetään edelleen ydinjätehuollon tutkimukseen, kuitenkin niin, että ydinjätehuollontutkimuksen ja ydinturvallisuustutkimuksen yhteishankkeet tulevat huomioiduiksi. Myös Olkiluoto 3 -reaktorin käynnistymisen myötä on odotettavissa kasvua ydinjätehuollon tutkimuksen rahoitukseen. Yhdistämiseen liittyvään suunnitteluun osallistuu henkilöitä ydinjätehuollon tutkimuksen ja ydinturvallisuustutkimuksen puolelta ja suunnitelmien etenemisestä kerrotaan mahdollisimman pian lisää.