Tiedote 2/2020
(30.4.2020)

KYT2022 -ohjelman johtoryhmän kokous 2/2020 pidettiin 24.2.2020. Kokouksen alussa Jarkko Akkanen esitteli RABIO -hanketta johtoryhmälle sekä Janne Heikinheimo PORA -hanketta:  

Tutkimusjohtaja Jarkko Akkanen Itä-Suomen yliopistosta piti esityksen hankkeesta Parempaa radioekologiaa biosfäärimallintamiseen (RABIO). Projekti pohjautuu aikaisempiin Emeritusprofessori Jukka Juutilaisen KYT2010-2018 hankkeisiin biosfäärin radioekologiasta. Projekti sisältää osaprojektit, joissa käsitellään alkuaineiden siirtymistä sedimentistä eliöihin, C- 14:n siirtymistä ravintoketjuun vesiympäristössä ja radioekologisen mallintamisen kehittämistä. Tiettyjen laboratoriokokeiden suorittamisessa ollut hankaluuksia, koska koronatilanteen takia ei päästä laboratorioihin. 

VTT:n tutkija Janne Heikinheimo piti esityksen hankkeesta Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin liukoisuus (PORA). Hanke on uusi aihe KYT:issä. Hankkeen tavoitteena oli luoda verkostoa KTH:n ja VTT välillä ja ymmärtää paremmin polttoaineen ominaisuuksien ja käyttäytymisen ymmärtämistä ja mallintamista. Osaprojekteina hankkeessa oli polttoaineen mikrorakenteen mallinnus, radiumin liukenemiskokeet ja projektin hallinta. PORA on KYT- ja SAFIR -ohjelmien yhteishanke.

Muuten kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
  • Koronavirustilanteen vaikutus tutkimusohjelmaan. Hankkeisiin on odotettavissa haasteita ja muutoksia poikkeustilanteesta johtuen ja tutkimusohjelman hallinto kartoittaa odotettavissa olevat seuraukset.
  • Tutkimusohjelman pitkän aikavälin tavoitteet; KYT2022 -ohjelmalle laaditaan pitkän aikavälin tavoitteet.
  • Vuosikatsaus; tutkimusohjelman vuoden 2019 vuosikatsaus on julkaistu ohjelman kotisivuilla. Vuosikatsaus kuvaa mm. vuoden 2019 saavutukset ja julkaisut.