Tiedote 2/2019
(3.6.2019)

KYT2022 –tutkimusohjelman viides johtoryhmän kokous pidettiin 3.6.2019. Kokouksessa käsiteltiin syksyn hakuun liittyviä kysymyksiä ja kaksi ohjelman tutkimushanketta, KAPSELI ja TERKOR, esittäytyivät johtoryhmälle.

Hanke-esittelyt

TERKOR (Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa) - hankkeen tutkimuskohteena ovat voimalaitos- ja purkujätteen teräkset. Odotetut tulokset tulevat tukemaan voimalaitosten käytöstäpoistovaihetta ja käytönaikaista matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustoimintaa. Tutkimuksen kohteena ovat reaktoripaineastian ja muiden teräksisten komponenttien korroosionopeudet ja radioaktiivisten aineiden vapautuminen ympäristöön. Erityisesti paineastiaterästen korroosiokäyttäytymistä ei ole aiemmin tutkittu lainkaan Suomen loppusijoitusolosuhteissa. TERKOR - hankkeen hankepäällikkö on Leena Carpén, VTT.

KAPSELI (Canister Performance Assessment) -hankkeessa ja sen osahankkeissa (MECAN, CRYCO, OXCOR) tutkitaan kuparikapselin käyttäytymistä loppusijoitusolosuhteissa, erityisesti virumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuten kiderakennetta, korroosiota ja mekaanista rasitusta. KAPSELI -hankkeen hankepäällikkö on Juhani Rantala, VTT.

Vuosisuunnitelma

Johtoryhmä hyväksyi KYT2022 -tutkimusohjelman vuosisuunnitelman vuodelle 2019. Vuosisuunnitelma löytyy ohjelman kotisivuilta osoitteessa http://kyt2022.vtt.fi/. Vuosisuunnitelmassa kuvataan mm. tutkimusohjelman organisaatiorakenne, hankkeet ja vuoden 2019 hankeyhteenvedot.

Vuoden 2019 aikataulu Johtoryhmä vahvisti vuoden 2019 aikataulun joka on annettu alla olevassa taulukossa. Syksyn hakuaika on auki 16.8.-11.10.2019. ja vuoden 2020 hankkeiden rahoitussuositukset päätetään johtoryhmän kokouksessa 12.12.2019.

Aika Tapahtuma
3.6. Johtoryhmän kokous 2/2019 – Hankeseuranta & seuraavan haun suunnittelu
13.8.  Johtoryhmän kokous 3/2019 – Johtoryhmän evästys
16.8.-11.10. Syksyn haku auki
29.10. Johtoryhmän kokous 4/2019 – hanke-esitysten jako tukiryhmille
30.10.-3.12. Hanke-esitysten arviointi tukiryhmissä
12.12. Johtoryhmän kokous 5/2019 - rahoitussuositukset