Tiedote 1/2022
(21.4.2022)

KYT2022 -ohjelman johtoryhmä kokoontui 12.4. vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen.

Kokouksessa kuultiin SMRSima -hankkeen esittäytyminen, jossa hankepäällikkö Paula Keto esitteli uutta yhteishanketta SAFIR2022 -ohjelman kanssa. SMRSima -hankkeen tavoitteena on tutkia SMR-laitoksissa syntyvän ydinjätteen loppusijoittamista Suomessa.

Kokouksessa käsiteltiin myös Valtion Ydinjätehuoltorahaston (VYR) rahoituspäätöksiä KYT2022 -ohjelmalle vuodelle 2022. Rahoituspäätökset olivat johtoryhmän joulukuussa antamien suosituksien mukaiset. Johtoryhmässä todettiin, että tutkimusohjelman tutkimuksen painopisteet ovat muuttuneet ohjelman aikana, ja että esimerkiksi matalan- ja keskiaktiivisen jätteen tutkimuksen on ohjelmassa noussut, kuten aikanaan ohjelmaa käynnistettäessä toivottiinkin.

Johtoryhmä käsitteli myös kansainvälisen arvioinnin loppuraporttia, joka julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön raporttina kevään aikana. Raportissa arvioitiin KYT2022 -ohjelman hallintoa ja projekteja. Raportissa kiitettiin tutkimuksen korkeaa tieteellistä tasoa ja laajaa kattavuutta suhteessa resursseihin ja annettiin kehitysehdotuksia tutkimuksen suuntaamiseksi. Erityisesti painotettiin kommunikaatiota loppukäyttäjien kanssa sekä tulosten hyödynnettävyyttä. Tutkimusohjelman arvo uusien osaajien kouluttamisessa todettiin merkittäväksi.