Tiedote 1/2021
(8.3.2021)

KYT2022 -ohjelman johtoryhmän kokous 1/2021 järjestettiin 16.2.2021 etäyhteydellä. Kokouksessa kuultiin KARIKKO- ja RAKKA -hankkeiden esitykset ja käsiteltiin ohjelman tilannetta vuonna 2021.

KARIKKO (Kallioperän Rikkonaisuus) -hankkeessa tutkitaan kallioperän rakoilua ja laatua eri mittakaavoissa Etelä Suomen alueella hyödyntäen suuren mittakaavan lineamenttitulkintoja, droonifotogrammetrialla tuotettuja ortokuvia ja 3D malleja sekä näiden perusteella tuotettuja rakokarttoja. KARIKKO tuottaa aineistoa, jonka pohjalta esim. Olkiluodon rakoilua ja luotuja rakoverkkomalleja on mahdollista vertailla laajempaan alueelliseen geologiseen rakoilun kuvaan ja ominaisuuksiin. Hankkeen tulokset ja tavoitteet vastaavat myös yhteiskunnan muihin tarpeisiin esim. pohjaveden kulkeutumisen mallinnukseen tai geotermisen energian tuotannon mallinnukseen.

RAKKA (Rakoilleen kalliomassan vedenjohtavuus) -hankkeen tavoitteena on selvittää kokeellisesti, miten valokuvamittauksen avulla voidaan ennustaa yksittäisen raon vedenjohtavuusominaisuuksia. Vuoden 2020 aikana koronatilanne hidasti kokeellista työtä, mutta vuonna 2021 töiden odotetaan etenevän hyvin. Valokuvamittaukset ovat valmistuneet lokakuussa 2020 ja nyt arvioidaan, että 0,25 m x 0,25 mittakaavan kokeet saadaan suoritettua maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Suuren koon laattakokeet on siirretty vuodelle 2022.

Johtoryhmän puheenjohtaja on vaihtunut, kun Jaakko Leino on siirtynyt uusiin tehtäviin STUK:issa. Tutkimusohjelman uusi puheenjohtaja on Mia Ylä-Mella (STUK).

Lisäksi johtoryhmässä keskusteltiin KYT2022 -ohjelman syksyn haun päivitetyistä hankeesityksistä niiden projektien osalta, joiden budjettiin suositeltiin leikkauksia. Päivitetyt hankeesitykset ovat olleet tukiryhmien nähtävillä ja asiat ovat näiden osalta pääosin kunnossa.