Tiedote 1/2019 (20.12.2018)

KYT2022 –tutkimusohjelman neljäs johtoryhmän kokous pidettiin 26.3.2019. Kokouksessa käsiteltiin Valtion Ydinjätehuoltorahasto VYR:in johtokunnan 13.3. tekemät rahoituspäätökset. VYR päätti rahoituksesta TEM:in esityksen mukaisesti. Tutkimus ja infrastruktuurihankkeita rahoitetaan vuonna 2019 yhteensä 3,6 M€ edestä.

Rahoituksen jakautuminen tutkimushankkeille noudattaa Kuvassa 1 esitettyä jakaumaa. Suurimmat aihekokonaisuudet ovat perinteiset moniestejärjestelmään liittyvät puskuri-, kallio-, sementti- ja kapselitutkimus sekä mikrobiologia ja kemialliset vuorovaikutukset. Mukaan on tullut aiempiin tutkimusohjelmiin verrattuna uusia aiheita kuten käytöstäpoisto ja maaperäloppusijoitus. Johtoryhmä piti aihejakoa hyvänä. Johtoryhmä päätti kutsua ohjelman hankkeita esittäytymään vuoden 2019 johtoryhmän kokouksiin.

Rahoituksen jakautuminen eri aihepiireille vuonna 2019.