Projektit 2022

Puskuri, täyteaineet ja kapseli

Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta
Research Projects Project Manager
BROCTIO - Bentoniitti-kallio-vuorovaikutus Veli-Matti Pulkkanen, VTT
BROCTIO - Bentoniitti-kallio-vuorovaikutus
Arttu Miettinen, UJy
BROCTIO - Bentoniitti-kallio-vuorovaikutus Jukka Kuva, GTK

Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli
Research Projects Project Manager
KAPSELI/BECOLT - Behaviour of copper under load transients Juhani Rantala, VTT
KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen sisäosan mekaaninen lujuus*
Sven Bossuyt, Aalto
KAPSELI/CRYCO - Validated advanced modelling and prediction of long term deformation and damage of copper Tom Andersson, VTT
KAPSELI/OXCOR - The effect of oxide layer on copper corrosion in repository conditions Jari Aromaa, Aalto
KAPSELI/SUCCESS – Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio kuparissa Timo Saario, VTT
KAPSELI/MECCI – Valurautaisen sisäosan mekaaninen lujuus Sven Bossuyt, Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia
Research Projects Project Manager
MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset Minna Vikman, VTT
MoToPro/KUKO - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon
Thomas Ohligschlager, VTT
MoToPro/MiBe - Mikrobien vaikutukset bentoniitissa Hanna Miettinen, VTT
MoToPro/BIKES - Biogeokemialliset skenaariot Riikka Kietäväinen, GTK
MoToPro/MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen monimuotoiset aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa kallioperässä Malin Bomberg, VTT

Turvallisuuden arviointi ja innovaatiot

Käytetyn polttoaineen huolto – kallioperätutkimukset
Research Projects Project Manager
KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus Nicklas Nordbäck, GTK
RAKKA - Water conductivity of fractured rock mass Mikael Rinne, Aalto
BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen vertailuanalyysi ja kehitys Juha Kortelainen/Ludovic Fülöp, VTT
BEEFS - Maanjäristysten siirrosrepeämien mallinnuksen vertailuanalyysi ja kehitys Jussi Mattila, RMCF

Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset
Research Projects Project Manager
RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla Marja Siitari-Kauppi, UH
RABIO - Parempaa radioekologiaa biosfäärimallintamiseen Jarkko Akkanen, UEF
KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi fuel Pauli Juutilainen, VTT
NAT-LAB-14C – Using volcanic-geothermal fields as natural laboratories to investigate transfer of 14C in soils and into terrestrial food webs Christina Biasi, UEF

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto
Research Projects Project Manager
SURFACE – Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 4 Paula Keto, VTT
SURFACE – Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 4 Gareth Law, HY
TERKOR - Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa Vilma Ratia-Hanby, VTT
DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies Antti Räty, VTT
DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies Susanna Salminen-Paatero, UH
ConLot – Durability testing of Concrete in Long-Term Simulated Groundwater Conditions Jouni Punkki, Aalto

Vaihtoehtoiset teknologiat
Research Projects Project Manager
ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit Risto Koivula, UH
SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto Paula Keto, VTT
SMRSiMa - Pienreaktorien paikanvalinta ja jätehuolto Taina Karvonen, GTK

Yhteiskunta ja ihminen

Ydinjätehuollon hyväksyttävyys
Research Projects Project Manager
CloMap, Loppusijoitustilojen sulkeminen ja sulkemiseen liittyvät tutkimus- ja kehitystarpeet Suomessa Timothy Schatz, VTT
YLUMU – Ydinjätteen loppusijoitus ja yhteiskunnallinen muisti Petri Paju, TuY

Ydinjätehuollon infrastruktuuri
Research Projects Project Manager
RADCNS – Radiological laboratory facility costs of the Centre for Nuclear Safety 2022 Wade Karlsen, VTT