Projektit 2020

Puskuri, täyteaineet ja kapseli

Käytetyn polttoaineen huolto - puskuri/kallio -rajapinta
Research Projects Project Manager
BROCTIO - Bentoniitti-kallio-vuorovaikutus Veli-Matti Pulkkanen, VTT
BROCTIO - Bentoniitti-kallio-vuorovaikutus
Markku Katja, Ujy
BROCTIO - Bentoniitti-kallio-vuorovaikutus Jukka Kuva, GTK

Käytetyn polttoaineen huolto - kapseli
Research Projects Project Manager
KAPSELI/BECOLT - Behaviour of copper under load transients Juhani Rantala, VTT
KAPSELI/MECAN - Kuparikapselin ja sen valurautaisen sisäosan mekaaninen lujuus*
Sven Bossuyt, Aalto
KAPSELI/CRYCO - Validated advanced modelling and prediction of long term deformation and damage of copper Tom Andersson, VTT
KAPSELI/OXCOR - The effect of oxide layer on copper corrosion in repository conditions Jari Aromaa, Aalto
KAPSELI/SUCCESS – Sulfidin aiheuttama jännityskorroosio kuparissa Timo Saario, VTT

Käytetyn polttoaineen huolto - vapautumisesteiden vuorovaikutukset/mikrobiologia
Research Projects Project Manager
MoToPro/VaVu - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset Minna Vikman, VTT
MoToPro/KUKO - Vapautumisesteiden vuorovaikutukset ja niiden merkitys kuparikapselin korroosioon
Leena Carpén, VTT
MoToPro/MiBe - Mikrobien vaikutukset bentoniitissa Hanna Miettinen, VTT
MoToPro/BIKES - Biogeokemialliset skenaariot Riikka Kietäväinen, GTK
MoToPro/MIMOSA - Mikrobiyhteisöjen monimuotoiset aineenvaihduntareitit syvässä paineellisessa kallioperässä Malin Bomberg, VTT
KaMu – Olosuhteiden vaikutus kaasujen muodostumiseen matala-aktiivisen huoltojätteen loppusijoituksessa Minna Vikman, VTT

Turvallisuuden arviointi ja innovaatiot

Turvallisuuden perustekijät
Research Projects Project Manager
SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät kokonaisturvallisuuden arvioinnissa Raija Koivisto, VTT
SYSMET - Systemaattiset skenaariomenetelmät kokonaisturvallisuuden arvioinnissa Ahti Salo, Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto – kallioperätutkimukset
Research Projects Project Manager
MIRA-3D - Mikrorakenteiden 3-D -mallinnus Pietari Skyttä, Utu
KARIKKO - Kallioperän Rikkonaisuus Nicklas Nordbäck, GTK
RAKKA - Water conductivity of fractured rock mass Mikael Rinne, Aalto

Käytetyn polttoaineen huolto - muut turvallisuustutkimukset
Research Projects Project Manager
RASK - In-situ tutkimukset - radionuklidien kulkeutuminen sementin ja kallioperän rajapinnalla Marja Siitari-Kauppi, UH
RABIO - Parempaa radioekologiaa biosfäärimallintamiseen Jarkko Akkanen, UEF
KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi fuel Silja Häkkinen, VTT
PORA – Polttoaineen mikrorakenne ja radiumin liukoisuus Janne Heikinheimo, VTT

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen huolto
Research Projects Project Manager
SURFAC2 – Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 Paula Keto, VTT
SURFAC2 – Maaperäloppusijoitus Suomessa, vaihe 2 Gareth Law, HY
TERKOR - Teräksisten matala- ja keskiaktiivisten jätteiden korroosio loppusijoituksen in-situ olosuhteissa Leena Carpén, VTT
DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies Antti Räty, VTT
DEMONI - Decommisioning Material characterization and final disposal studies Susanna Salminen-Paatero, UH

Vaihtoehtoiset teknologiat
Research Projects Project Manager
ALES - Aktinidi-lantanidi erotus- ja separointimateriaalit Risto Koivula, UH

Yhteiskunta ja ihminen

Hyväksyttävyys
Research Projects Project Manager
SOLID - Acquiring Social License for Disposal: trust and acceptance Matti Kojo, TY