Ohjeita

Hankehakuun liittyvät ohjeet löytyvät täältä.

Toimintaohje

KYT2022 –ohjelman toiminta on kuvattu seuraavissa dokumenteissa:

Rahoitus

KYT-hankkeille myönnetään rahoitus joko vuodeksi kerrallaan (useimmat hankkeet) tai useammaksi vuodeksi (ns. Excellence-hankkeet). Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoittaa kutsukirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti hanke-esityksiä voidaan tehdä Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). Hankehaun yleiset sisällölliset suuntaviivat on esitetty puiteohjelmassa.

Päätöksenteko hanke-esityksistä

Hanke-esitykset käsitellään kunkin vuoden loppuun mennessä. Rahoituspäätökset valmistuvat maaliskuussa. Tarkempi kuvaus hanke-esitysten käsittelyn vaiheista.

KYT2022 -ohjelman raportointi

KYT2022-ohjelmassa on kaksi välilaskutusta ja loppulaskutus (kts. laskutusaikataulu dokumentista "Sopimusehdot VYR:n rahoittamille tutkimushankkeille"):

Rahoitettavien tutkimushankkeiden tulee laatia laskujen liitteeksi edistymisraporttilomake sekä laskutuslomake. Loppulaskutuksessa (helmikuun lopulla) edistymisraportti korvataan koko vuoden kattavalla vuosiyhteenvedolla, myös tässä tarvitaan laskutuslomake. Raportointiin ja laskutukseen tarvittavat lomakkeet ovat:

  • Edistymisraporttilomake
  • Progress report template
  • Laskutuslomake
  • Vuosiyhteenvetolomake

Lomakkeet löytyvät "Hankehaku"-sivulta.

Tutkimusohjelman johtaja laatii vuosittain tutkimusohjelmalle vuosisuunnitelman (hankekohtaisten hakuyhteenvetojen pohjalta), kaksi osavuosikatsausta (hankekohtaisten edistymisraporttien pohjalta) ja vuosikatsauksen (hankekohtaisten vuosiyhteenvetojen pohjalta). Tarkempi raportoinnin kuvaus on nähtävissä KYT2022-toimintaohjeessa (yllä).

Hankehaku 2022 >>