Hankehaku 2021

Ohjeita KYT2022 hankehakuun vuodelle 2021 (14.8.2020 – 9.10.2020)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoittaa kutsukirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti hanke-esityksiä voidaan tehdä Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). Hankehaun yleiset sisällölliset suuntaviivat on esitetty puiteohjelmassa. Lisäksi johtoryhmä antaa vuosittain evästyksensä kunkin hankehaun osalta.

KYT-hankkeille annetaan rahoitussuositukset joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan. Monivuotisten rahoitusta vuosittain hakevien hankkeiden kohdalla tutkimussuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain ja hankkeiden on jätettävä uusi hakemus joka vuosi normaalin hankehaun yhteydessä syksyllä.

Excellence -hankkeiksi hyväksytyt hankkeet toimittavat seuraavien vuosien hankehaun yhteydessä täydellisen tutkimushakemuksen sijasta suppean hakemuksen (ilmoituksen) tutkimuksen jatkumisesta. Tämä tarkoittaa lomakkeen ”Rahoitusesitys energiatutkimus- tai selvityshankkeeksi” [.xls] toimittamista täytettynä ja allekirjoitettuna. Huom. aiemmasta käytännöstä poiketen vuodelle 2021 Excellence-hankkeilta vaaditaan myös hakuyhteenveto -lomakkeen täyttäminen ja toimittaminen tutkimusohjelman vuosisuunnitelmaa varten. Edellä mainitulla lomakkeella tai sen liitteellä voidaan lisäksi toimittaa vähäiset tutkimussuunnitelmaa koskevat muutokset. Jos Excellence -hanke poikkeaa tutkimussuunnitelmasta laajemmin on hankkeen toimitettava seuraavassa hankehaussa uudelleen täydellinen hakemus. Lisätietoa Excellence –hankkeista saa Työ- ja elinkeinoministeriön hakukirjeen saatteena (yllä).

Hanke-esitykseen kuuluvat (1) hakulomake, (2) työsuunnitelma, (3) budjetti ja (4) hakuyhteenveto:  

Hanke-esitykseen liittyvät tutkimusorganisaatioiden mahdolliset in kind –panokset ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Oma rahoitus ilmoitetaan hakulomakkeessa ja budjettilomakkeessa. Oma panos (esim. tutkimuslaite), jota on vaikea esittää numeerisesti, ilmoitetaan työsuunnitelmassa.

Hanke-esitykset on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisesti kuten TEM:n kutsukirjeessä on kuvattu yhtenä pdf-tiedostona (tiedostot yhdistetään järjestyksessä hakulomake, työsuunnitelma, budjettilomake, hakuyhteenvetolomake). Hanke-esitykset on samaan aikaan toimitettava myös sähköpostitse tutkimusohjelman johtajalle Suvi Karvoselle (etunimi.sukunimi@vtt.fi).

Päätöksenteko hanke-esityksistä

Hanke-esitykset käsitellään vuoden loppuun mennessä. Rahoituspäätökset valmistuvat maaliskuussa 2021. Tarkempi kuvaus hanke-esitysten käsittelyn vaiheista on linkissä päätöksenteko tutkimushankkeiden rahoituksesta [PDF].

KYT2022-ohjelman raportointi ja laskutus

KYT2022-ohjelmassa on kaksi välilaskutusta ja loppulaskutus (kts. laskutusaikataulu dokumentista "Sopimusehdot VYR:n rahoittamille tutkimushankkeille"). Rahoitettavien tutkimushankkeiden tulee laatia laskujen liitteeksi edistymisraporttilomake sekä laskutuslomake. Loppulaskutuksessa (helmikuun lopulla) edistymisraportti korvataan koko vuoden kattavalla vuosiyhteenvedolla, siinäkin tarvitaan laskutuslomake:

Tutkimusohjelman johtaja laatii vuosittain tutkimusohjelmalle vuosisuunnitelman (hankekohtaisten hakuyhteenvetojen pohjalta), kaksi osavuosikatsausta (hankekohtaisten edistymisraporttien pohjalta) ja vuosikatsauksen (hankekohtaisten vuosiyhteenvetojen pohjalta). Tarkempi raportoinnin kuvaus on nähtävissä KYT2022-toimintaohjeessa (yllä).