Hankehaku 2022

Ohjeita KYT2022 hankehakuun (13.8.2021-8.10.2021)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ilmoittaa kutsukirjeellä menettelystä, jonka mukaisesti hanke-esityksiä voidaan tehdä Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR). Hankehaun yleiset sisällölliset suuntaviivat on esitetty puiteohjelmassa. Lisäksi johtoryhmä antaa vuosittain evästyksensä kunkin hankehaun osalta.

KYT-2022 tutkimusohjelman hankkeille annetaan rahoitussuositukset joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan. Tutkimusohjelman viimeisenä tutkimusvuotena voi esittää vain yksivuotisia uusia hankkeita eli uusia Excellence-hankkeita ei voi esittää vuodelle 2022.

Aiemmin alkaneiden monivuotisten rahoitusta vuosittain hakevien hankkeiden kohdalla tutkimussuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain ja hankkeiden on jätettävä uusi hakemus.

Aiemmin hyväksytyt useampivuotiset Excellence -hankkeet toimittavat täydellisen tutkimushakemuksen sijasta suppean hakemuksen (ilmoituksen) tutkimuksen jatkumisesta. Tämä tarkoittaa lomakkeen ”Rahoitusesitys energiatutkimus- tai selvityshankkeeksi” toimittamista täytettynä ja allekirjoitettuna sekä hakuyhteenvetolomakkeen toimittamista täytettynä. Edellä mainituilla lomakkeilla tai niiden liitteillä voidaan lisäksi toimittaa vähäiset tutkimussuunnitelmaa koskevat muutokset. Jos Excellence-hankkeessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tutkimusryhmän on toimitettava uusi täydellinen tutkimushakemus. Mikäli Excellence -hanke ei etene odotetusti, johtoryhmä voi esittää rahoituksen leikkausta tai keskeyttämistä.

Hanke-esitykseen kuuluvat (1) hakulomake, (2) työsuunnitelma, (3) budjetti ja (4) hakuyhteenveto:  

Hanke-esitykseen liittyvät tutkimusorganisaatioiden mahdolliset in kind –panokset ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti. Oma rahoitus ilmoitetaan hakulomakkeessa ja budjettilomakkeessa. Oma panos (esim. tutkimuslaite), jota on vaikea esittää numeerisesti, ilmoitetaan työsuunnitelmassa.

Hanke-esitykset on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisesti kuten TEM:n kutsukirjeessä on kuvattu yhtenä pdf-tiedostona (tiedostot yhdistetään järjestyksessä hakulomake, työsuunnitelma, budjettilomake, hakuyhteenvetolomake). Hanke-esitykset on samaan aikaan toimitettava myös sähköpostitse tutkimusohjelman johtajalle Suvi Karvoselle (etunimi.sukunimi@vtt.fi).

Päätöksenteko hanke-esityksistä

Hanke-esitykset käsitellään vuoden loppuun mennessä. Rahoituspäätökset valmistuvat maaliskuussa 2022. Tarkempi kuvaus hanke-esitysten käsittelyn vaiheista on linkissä päätöksenteko tutkimushankkeiden rahoituksesta [PDF].

KYT2022-ohjelman raportointi ja laskutus

KYT2022-ohjelmassa on vuosittain kaksi välilaskutusta ja loppulaskutus (kts. laskutusaikataulu dokumentista "Sopimusehdot VYR:n rahoittamille tutkimushankkeille"). Rahoitettavien tutkimushankkeiden tulee laatia laskujen liitteeksi edistymisraporttilomake sekä laskutuslomake. Loppulaskutuksessa (helmikuun lopulla) edistymisraportti korvataan koko vuoden kattavalla vuosiyhteenvedolla, siinäkin tarvitaan laskutuslomake:

Tutkimusohjelman johtaja laatii vuosittain tutkimusohjelmalle vuosisuunnitelman (hankekohtaisten hakuyhteenvetojen pohjalta), kaksi osavuosikatsausta (hankekohtaisten edistymisraporttien pohjalta) ja vuosikatsauksen (hankekohtaisten vuosiyhteenvetojen pohjalta). Tarkempi raportoinnin kuvaus on nähtävissä KYT2022-toimintaohjeessa (yllä).